dr hab. Grzegorz P. Bąbiak, prof. UW

historyk kultury, edytor, bibliofil

RSS 2.0

Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy 1944–1952

„Najwybitniejsi pisarze drugiej połowy XX w. publikowali w Czytelniku i jak napisał Czesław Miłosz, razem z nim byli w stajni Borejszy. Wśród nadawców listów zamieszczonych w tym zbiorze znaleźli się: Jerzy Andrzejewski, Maria Dąbrowska, Arkady Fiedler, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Mieczysław Jastrun, Tadeusz Konwicki, Zofia Kossak-Szczucka, Maria Kuncewiczowa, Zofia Nałkowska, Jan Parandowski, Ksawery Pruszyński, Julian Przyboś, Jerzy Putrament, Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Aleksander Wat, Adam Ważyk, Wojciech Żukrowski i wielu innych” (ze Wstępu).
Listy do założyciela i pierwszego prezesa Czytelnika Jerzego Borejszy ukazują trudne czasy powojennej odbudowy i fenomen, jakim na tym tle był Czytelnik. „Instytucja ta skupiała tysiące osób, miała własną agencję prasową, korespondentów zagranicznych, wydawała najpopularniejsze i najbardziej opiniotwórcze dzienniki i czasopisma, organizowała niezliczone przedsięwzięcia w dziedzinie kultury i sztuki”. W Szopce politycznej z 1945 r. Jan Brzechwa i Janusz Minkiewicz kazali kukiełce Jerzego Borejszy recytować następującą kwestię, która niewiele odbiegała od rzeczywistości.
„Nie namyślam się chwilki,
Mam sześć gazet i Szpilki,
Potem siedem i osiem,
Odrodzenie z Przybosiem.
Demokracja! No, racja?
W każdym mieście rotacja,
Gazeta w każdym mieście,
Wkrótce będzie ich dwieście,
Gdzie spojrzeć, tam drukarnia,
Gdzie splunąć, tam księgarnia.
Już się cieszą Polacy,
Że wyszli Krzyżacy,
Węzły życia za Kratą.
Już mama i tato
Abonują Świerszczyka,
No a z tego wynika,
Że wie każdy śmiertelnik,
Co to znaczy Czytelnik”.

Książka ta jest o kulturze powojennej, Jerzym Borejszy i jego dziele, jakim była Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.


Dyżury w 2017 r.

Dyżur dyrekcyjny:
poniedziałki - 13.00-14.30;
czwartki -13.15-14.30 (pokój 7a)
Dyżur dydaktyczny:
środy - 13.15-14.45 (sala 51)