dr hab. Grzegorz P. Bąbiak, prof. UW

historyk kultury, edytor, bibliofil

RSS 2.0

Spis publikacji | Artykuły

2013
 • Бомбиак Г.П. Художественные издания на польских землях в конце XIX – начале ХХ века,
  [w:] Проблемы польско-российской истории и культурный диалог. Материалы международной научной конференции Новосибирск, 23–24 апреля 2013 г.). Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2013, s. 499-514.
 • Grabież w czasach zaborów,
  [w:] „Mówią Wieki” 2013, nr 02/2013, s. 14-21.
2012
 • „Ruja i poróbstwo”. Ciało i emocje w literaturze i sztuce II połowy XIX w.,
  [w:] Tělo, smysly, emoce v literatuře, red. Jan Wiendle, Univerzita Karlova w Praze, Praha 2012, s. 34-46.
 • Chimera i chimery Jacka Malczewskiego,
  [w:] Jacek Malczewski i symboliści, red. Krzysztof Stępniak i Monika Gabryś-Sławińska, Lublin 2012, s. 67-78.
 • Lanckoroński i Malczewski – mecenat doskonały,
  [w:] Jacek Malczewski i symboliści, red. Krzysztof Stępniak i Monika Gabryś-Sławińska, Lublin 2012, s. 25-32.
 • Wokół „braterskich wizyt” polskich i czechosłowackich twórców w pierwszych powojennych dekadach XX w.,
  [w:] Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX w., studia pod red. Grzegorz P. Bąbiaka i Joanny Królak, Warszawa 2012. s. 95-113.
2011
 • Doświadczenia totalitarne polskich twórców kultury po 1945 roku (na podstawie dzienników Iwaszkiewicza, Nałkowskiej, Szczepańskiego, Lechonia),
  [w:] Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, red Joanna Goszczyńska, Joanna Królak, Robert Kulmiński, Warszawa 2011, s.130-155.
 • „Człowiek na przedzie, człowiek wiedzie/ W pochód, jakiego nie znały dzieje”. Polski kult Feliksa Dzierżyńskiego,
  [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 1: Tradycja, kult rytuał, red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Warszawa – Kraków 2011, s. 223-244.
2010
 • Potęga złudzenia. Szkic o „Axelu” Villiersa de Lille Adama,
  [w:] Zapomniany dramat, red. Maria Jolanta Olszewska i Krystyna Ruta-Rutkowska, Warszawa 2010, t. I, s. 355-367. (współautorstwo z Dariuszem Dziurzyńskim)
 • Polskie drogi od Sybiru po Paryż. Wygnańcze doświadczenia Zygmunta Mineyki,
  [w:] Europejczyk w podróży 1850-1939, red. Ewa Ihnatowicz i Stefan Ciary, Warszawa 2010, s. 119-135.
 • Ostatni wielki mecenas na tronie. Mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego,
  [w:] Zabawy pożyteczne prozą, red. Ewa Bem-Wiśniewska, Warszawa 2010, s. 234-246.
 • Bibliografia prac Profesor Danuty Knysz-Tomaszewskiej,
  [w:] Program naturalizmu otwartego, autor Danuta Knysz-Tomaszewska, Warszawa 2010, s. 79-92.
2009
 • Od ojcobójstwa do ojcostwa. Pawka Morozow i jego „synowie”,
  [w:] Między patriarchą a tatą. Zachodniosłowiańskie modele ojcostwa, red. Marcin Filipowicz, Joanna Królak, Jerzy Molas, Warszawa 2009, s. 121-136.
 • Mecenat kulturalny elit na terenie Lwowa u schyłku XIX w.,
  [w:] Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, red. Ewa Paczoska i Dawid Osiński, Warszawa 2009, s. 52-74.
 • Hm…, czego ja tam właściwie chciałem…? Dowcipy przełomu wieków,
  [w:] Przekładaniec literacki, red. Ewa Paczoska, Łukasz Książyk, Warszawa 2009, s. 223-243.
2008
 • Podróżnika i kolekcjonera wyprawa do Egiptu (Michał hr. Tyszkiewicz i jego „Dziennik podróży”),
  [w:] Podróż i literatura 1864-1914, red. Ewa Ihnatowicz, Warszawa 2008, s. 347-356.
 • Od otcovrazdy k otcovsti. Pavlik Morozov a jeho „synowe”,
  [w:] Od patriarchy k tatinkovi. Zapadnoslovanske modely otcovstvi, red. Marcin Filipowicz, Joanna Królak, Alena Zachova, Hradec Kralove 2008, s. 104-118.
 • Towarzysz Mickiewicz. Szkic do recepcji twórczości Mickiewicza w latach 1948-1955,
  [w:] Romantyzm a Romantismus. Metamorfozy a analogie Romantismu v moderni polskie a ceske literature, red. Veronika Forkova i Krystof Chamonikolas, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2008, s. 56-71.
 • Le dialogue texte-image dans „La Chimere” (Varsovie, 1901-1907),
  [w:] L`Europe des revues (1880-1920), red. Evanhelia Stead, Helene Vedrine, Sorbonie, Paris 2008, s. 397-416. [wespół z prof. Danutą Kysz-Tomaszewską
 • Imperskoje mecenatswo w prowincjonalnoj Warszawe,
  [w:] Stolica i prowincja w istorii Rosii i Polszy, red. N. A. Makarow, L. P. Marnej, B. W. Nosow, Moskwa-Nauka 2008, s. 226-242.
 • „Cień padł na ziemię od tej śmierci…” Wokół funeraliów trzech marcowych pogrzebów: Stalina, Gottwalda i Bieruta [w:] Z polsko-czeskich zbliżeń literackich w XX wieku, studia pod red. Grzegorza P. Bąbiaka i Joanny Królak, Warszawa 2008, s. 207-219.
 • „Zesłowianieć albo zginąć”. „Zadruga” Jana Stachniuka i jej narodowe mity,
  [w:] Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. Joanna Goszczyńska, ISZiP UW, Warszawa 2008, ss. 31-43.
2007
 • Monumentum imperii. Od Soboru Newskiego do stalinowskiego Pałacu Kultury. Pomniki władzy w krajobrazie Warszawy XIX i XX w.,
  [w:] Pałac Kultury i nauki. Między ideologią a masową wyobraźnią, red. Zuzanna Grębecka i Jakub Sadowski, Kraków 2007, s. 31-50.
2006
 • Między poparciem a agitacją. O pewnej „robocie i pracy” Józefa Ignacego Kraszewskiego,
  [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. Wiesław Ratajczak, Tomasz Sobieraj, Poznań 2006, s. 249-264.
 • Pstrągi Maxa Pechsteina,
  [w:] Abit, non obiat. Studia historyczne poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Czarnika, red. Zenon Romanow, Słupsk 2006, s. 145-147.
2005
 • Walka z „czerwonym szatanem”. Żeromski wobec komunizmu,
  [w:] Światy Żeromskiego, studia red. Maria Olszewska i Grzegorz P. Bąbiak, Warszawa 2005, s. 265-286.
 • Jan Gotlib Bloch. Portret zapomnianego pacyfisty,
  [w:] J. G. Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, Warszawa 2005, s. 7-54
 • „Zahuczał burz dalekich grzmot…” Kilka słów o ruchu robotniczym w sztuce polskiej i zachodnioeuropejskiej około 1900 r.,
  [w:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – Publicystyka – Ikonografia, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin 2005, s. 317-335.
 • Analizy dzieł sztuki. M. Gierymski „Patrol powstańczy”,
  [w:] Most. Przewodnik dla licealistów. Pozytywizm, Warszawa 2005, s. 79-79.
 • Analizy dzieł sztuki. W. Kossak „Olszynka Grochowska”,
  [w:] Most. Przewodnik dla licealistów. Pozytywizm, Warszawa 2005, s. 138-138.
2004
 • Postawy ideowe pisarzy polskich wobec wybuchu wojny,
  [w:] „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 3, s. 133-147.
 • Polska droga do Europy. Paryska „Sztuka” Antoniego Potockiego,
  [w:] Literatura i sztuka II połowy XIX w. Światopoglądy – postawy – tradycje, pod red. Barbary Bobrowskiej, Stanisława Fity, Jakuba A. Malika, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004 [druk 2005], s. 169-206.
 • Między Berlinem, Pragą a Warszawą. Przybyszewski-Prohazka-Przesmycki,
  [w:] Czytanie modernizmu, pod red. Marii Olszewskiej i Grzegorza Bąbiaka, Warszawa 2004, s. 11-26.
2003
 • Historia Polski na tle dziejów Europy,
  [w:] Polska-Unia Europejska, pod red. K. A. Wojtaszczyka, Warszawa 2003, s. 129-175.
2002
 • Chimeryczny portret kobiety,
  [w:] Wiek kobiet w literaturze, pod red. Jadwigi Zacharskiej i Marka Kochanowskiego, Białystok 2002, s. 175-188.
 • „Chimera” i periodyki niemieckiego modernizmu,
  [w:] Polonistyczne spotkania. Tybinga, pod red. Danuty Knysz-Tomaszewskiej i Jadwigi Zacharskiej, Warszawa 2002, s. 37-45.
2001
 • „Na quai de la Tourelle już zapewne wiosenno zaczyna być przed oknami… – Zapomniane listy Zenona Przesmyckiego do Kazimierza Woźnickiego,
  [w:] Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego, pod. red. Danuty Knysz-Tomaszewskiej i Agaty Zalewskiej, Warszawa 2001, s. 177-190.
2000
 • Ikonosfera mieszczańska Gabrieli Zapolskiej,
  [w:] Materiały z konferencji Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej poł. XIX w., Warszawa 2000, s. 13-26.
 • Warszawa u progu niepodległości,
  [w:] Literatura wobec pierwszej wojny światowej, Warszawa 2000, s. 71-88.
1997
 • Odrowąż – herb kanclerza Szydłowieckiego,
  [w:] „Przegląd Humanistyczny” 1997, nr 5 (344), s. 105-109.


Dyżury w 2017 r.

Dyżur dyrekcyjny:
poniedziałki - 13.00-14.30;
czwartki -13.15-14.30 (pokój 7a)
Dyżur dydaktyczny:
środy - 13.15-14.45 (sala 51)