dr hab. Grzegorz P. Bąbiak, prof. UW

historyk kultury, edytor, bibliofil

RSS 2.0

Życie codzienne na ziemiach w XIX w.

Opis zajęć:

Zajęcia koncentrować będą się wokół przejawów życia codzienne na ziemiach polskich w czasach zaborów, przede wszystkim w zaborze rosyjskim, od 1815 do 1915 r. Profil zajęć – interdyscyplinarny obejmujący historię literatury, obyczajów, ubiorów oraz życie kulturalne. Podstawą będą tak utwory literackie z epoki, pamiętnikarstwo, jak i sztuka oraz architektura.

 

Cel zajęć:

  • zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat życia codziennego na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim w XIX w.;
  • działalności Polaków w życiu oficjalnym;
  • różnych aspektów życia codziennego od ubiorów poprzez obyczaje świąteczne i codzienne aż po rozrywkę;
  • przybliżenie ikonosfery Warszawy w XIX w. i jej zmian pod wpływem wydarzeń ekonomicznych i politycznych;
  • zapoznanie z przestrzenią kulturalną Warszawy w XIX w.

Tematyka zajęć:

1. Życie w dworach i pałacach polskich w XIX w.
2. Uroczystości państwowe i udział w nich Polaków (odbicie w literaturze i sztuce)
3. Rosyjska Warszawa
4. Życie na „paryskim bruku”
5. Salony literackie i artystyczne I połowy XIX w.
6. Moda polska w I połowie XIX w.
7. Moda polska w II połowie XIX w.
8. Ulice, parki, aleje – miasto nowym salonem XIX w.
9. Pogrzeby narodowe (odbicie w literaturze i sztuce)
10. Zakazane przyjemności pradziadka (dopuszczalne rozrywki Polaków)
11. Salony, jadalnie i alkowy Polaków XIX w.
12. Prasa – nowe życie Polaków


Dyżury w 2017 r.

Dyżur dyrekcyjny:
poniedziałki - 13.00-14.30;
czwartki -13.15-14.30 (pokój 7a)
Dyżur dydaktyczny:
środy - 13.15-14.45 (sala 51)